Camera inspectie riolering

camera inspectie=

Camera inspectie voor uw riool: met moderne apparatuur de rioolcamera kan eenvoudig en duidelijk een probleem; rioolverstopping, beschadigingen, breuken, kalkaanslag, een voorwerp dat vast zit worden onderzocht.

Ze komen door een camera inspectie duidelijk aan het licht. Hiermee kan men heel nauwkeurig de afstand van het probleem bepalen waar de eventueele herstelling moet plaats vinden. Dit voorkomt onnodige graafwerken en bespaart veel kosten.

Een camera inspectie is reeds mogelijk in buizen van 40mm diameter tot 400 mm diameter.

camera inspectie


een groot pluspunt van het ontstopperke:

Wij stellen niet niet enkel de schade vast,maar kunnen deze ook herstellen !

 

camera inspectie

DVD

Als het nodig is zorgen wij ook voor een DVD met de opnames en een uitgebreid verslag. Op die manier hebt u een been om op te staan ten opzichte van verzekeringsmaatschappijen of derden.

Van deze techniet kunnen wij ook gebruik maken om verborgen putten en leidingen in kaart te brengen. Dit kan dus handig van pas komen bij de aankoop van een oude woning en dergelijke...